Velkomne til FSE-kurs, førstehjelpskurs og fagsamling i Operahuset Nordfjord 16.11.21

16.11.2021
11:00

18:00
Operahuset Nordfjord

Inviro, i samarbeid med Nelfo, EL-tilsynet, Nordfjordakademiet og Eid Vidaregåande skule, inviterer til kurs og fagsamling for teknisk personell. Arrangementet er opent for private og offentlege verksemder i heile Nordfjord.

Viste du at;  

«Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg»  Pålegg alle elektrofagarbeidarar og alt anna personell som jobbar på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå FSE-opplæring minimum kvar 12 månad. Samt at det i tillegg må gjennomførast eit førstehjelpskurs?

Då har Inviro løysinga for deg og dine tilsette.

Veke 45, den 16 November 2021 arrangerer vi både førstehjelpskurs og FSE-kurs i operahuset Nordfjord, på Nordfjordeid.  

  • 11:00 – 13:00 Førstehjelpskurs, pris: 890,- per person
  • 13:15 – 15:30 FSE Kurs, pris: 690,- per person
  • Pris for deltaking begge kurs: 1450,-

I etterkant av kursa er det i tillegg satt opp ei fagsamling, i samarbeid med Nelfo, for lærlingar og andre interessentar.

  • 15:45 – 18:00 Fagsamling, gratis.

Enkel matbit og mingling i foajéen

  • Innlegg frå EL-Tilsynet i høve kvalifikasjonsforskrifta og EL-sikkerheit v. Paul Arne Fjerdingren
  • Innlegg frå NELFO – 3 fase el-bil laddar på 230V IT nett og fleire utfordringar v. Bjarte Heggheim
  • Innlegg frå Nordfjordakademiet – kompetanse og rekruttering v/Tonje Bjerkan
  • Innlegg frå Inviro – Desentralisert utdanning og Nordfjord-Labben. v. Øystein Nes
  • Befaring av prøvestasjonar elektro og automasjon. v. Arild Hjelmeland / Ove Bjørlo

Kursa ivareteke myndigheitenes krav om årleg teoretisk oppdatering.


Meld deg på her:

Del dette arrangementet