Utvikling

Har bedrifta di behov for rådgjeving?

Skal bedrifta gjennomføre eit uviklingsprosjekt?

Treng dykk ein sparringspartnar?

  • Treng du eller bedrifta di ein samarbeidspartner i prosjektet, eller ein som kan leie prosjektet for deg?
  • Ønskjer bedrifta å starte opp eit utviklingsprosjekt, men er usikker på framgangsmåte eller gjennomføring?
  • Treng bedrifta hjelp til å gjennomføre ein marknadsanalyse?
  • Ønskjer bedrifta å køyre eit internt kompetansehevingsprosjekt?
  • Skal bedrifta tilsette fleire ressursar, og ønskjer bistand til dette?

Ut i frå bedrifta sitt behov, kan Inviro arbeide med bedrifta i ein intensiv periode, eller følge selskapet tett over i lenger tid. Om du har ei ny bedrift, eller allereie er ei veletablert bedrift, kan det være godt å ha med ein ekstern rådgjevar. Inviro kan hjelpe dykk med dette innan dei fleste områder og omfang. Vi har også gode samarbeidspartnarar i nettverket som har spesifikk ekspertise innan visse områder og segment, som vi gjerne koplar dykk opp i mot.

Kontakt oss

Har du spørsmål knytt til rådgiving: