Tenester

Starte bedrift

Har du en forretningsidé og lurer på korleis du skal gå fram? Treng du kanskje litt rettleiing i oppstartsfasen?

Les meir om korleis Inviro kan hjelpe deg med å starte di bedrift.

Behov for finansiering?

Uavhengig av om du er heilt i startfasen, eller om du er ei stor og etablert bedrift er det fleire måtar å finansiere oppstart, innovasjon-, utvikling- eller forskingsbasert arbeid på. Mange bedrifter støtter seg på kommunale næringsfond eller liknande, men det finnes også moglegheiter utanfor kommunegrensene. Det er prosjektets art som avgjer kva moglegheiter som er tilgjengeleg.

Utvikling

Har bedrifta di behov for rådgjeving? Treng dykk ein sparringspartnar? Skal dykk starte eit utviklingsprosjekt?
Les meir kva tenester Inviro kan bidra med.

Rekruttering

Kva behov har bedrifta di no? Om eit år? Om 3 år? Om 10 år?

Inviro, skal saman med næringslivsorganisasjonane, kommunane og andre næringslivsaktørar arbeide saman for eit sterkare Nordfjord, og med det bidra til rekruttering til bedriftene i regionen.

Treng dykk hjelp med utlysingsgstekst? Hjelp til promotering?

Les meir om korleis Inviro kan bidra til rekruttering i regionen.