Skattefunn kurs 08.02.21 på Teams.

08.02.2021
13:00

15:00
Teams

Med ein uoversiktleg situasjon rundt smitte, vel vi å flytte kurset planlagt på Nordfjordeid 8. februar til Teams. (Kjem eiga innkalling til Teamsmøtet)

Vi startar kurset klokka 13.00 med ein liten introduksjon og praktisk informasjon, og legg inn ein pause ca. klokka 14:00. Avslutning 15:00 – fint om de er i Temas møte litt før slik at alle er klar til 13.00 😊

Det er nyttig om deltakarane har gjort seg nokre tankar om eige prosjekt, slik at kurset kan relaterast til dette, og vi kan trekke fram nokre døme undervegs. I etterkant vert det høve til å sende inn ei tidleg prosjektskisse, og få tildelt ein rådgjevar som kan bistå i det vidare arbeidet.

Ta gjerne kontakt med underteikna om du har spørsmål.

På vegner av Inviro AS og partnarskapen Vekst i lag

Arild Hjelmeland

-prosjektrådgjevar-

Inviro AS – – Nordfjord Virtuelle Campus

www.nhin.no

+47 456 00 526

Næringshagane i Nordfjord – ein SIVA partner

INVIRO inviterer, saman med partnarskapen «Vekst i lag» og Norges Forskningsråd, til kurs om Skattefunn ordninga på Teams 08.02.20 kl. 13-15

2 timars SkatteFUNN-kurs:
Ein innføring i ordninga, og råd om korleis du skriv ein god søknad
Kva kan du kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden
for å få godkjent prosjektet ditt?
– Om SkatteFUNN
– Kriterier for godkjenning
– Kva aktivitetar kan bli finansiert
– Nokre eksempel på gode SkatteFUNN-prosjekt
– Prosjektrekneskap og oppfølging
– Slik kjem du i gang – søknadsskjema og oppretting av søknad

Påmelding via Sognefjorden Næringshage (www-sognefjordennh.no) eller på epost til Arild@inviro.no / 456 00 526

Meld deg på her:

Del dette arrangementet