Prosjekter

Nordfjord-Labben

Med støtte frå Vestland Fylkeskommune, Sparebankstiftinga og Sparebanken Vest skal Inviro bygge ein lab for studentar og næringslivet i Nordfjord. Prosjektet har ei total kostnadsramme på 11,4 millionar kroner.

Næringsretta utdanning

Med støtte frå Kunnskapsdepartementet skal Inviro jobbe for at fleire personar i regionen skal få tatt kurs, utdanning og vidareutdanning der dei bur. Samt at denne utdanning er basert på behova som næringslivet i regionen har, med andre ord at det er ei næringsretta utdanning.