Invitasjon til kurs NS8401 og NS8402 på Nordfjord Hotell 24.05.22

24.05.2022
09:00

16:00
Nordfjord Hotell

Inviro AS inviterer til endagskurs i rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402 den 24. mai kl 09:00 – 15:00 på Nordfjord Hotell

Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Langslet Advokater AS til å leie oss gjennom dagen. Sjå info frå Bent her

Presentasjon av kurset frå Bent:
«Vet du hvilket ansvar arkitektene, prosjekterende, konsulentene har etter NS 8401 og NS 8402?

Høyesterett har avsagt flere interessante dommer knyttet til rådgiveransvaret, både ovenfor oppdragsgivere og 3. parter.

Kursholder:  Advokat / MBA Bent S. Kverme, Langseth Advokatfirma DA

Bent S. Kverme har arbeidet som advokat siden 2002, hovedsakelig med fagområdene fast eiendom, entreprisekontrakter og offentlige anskaffelser. Han har undervist i fagene siden 2003, først ved Teknologisk Institutt, NMBU og sist for Confex Norge AS. Hovedvekten av kurs er likevel interne kurs for private og offentlige virksomheter rundt om i hele landet.

Han har spisskompetanse på alle de norske standardkontraktene innen bygg og anlegg så som NS 8400, NS 8410, NS 8401 – NS 8403, NS 8405/NS 8515, NS 8406/8416 og NS 8407/8417. Han har utviklet egen kontraktsmal med veileder i samspillsentreprise og nettstedet www.samspillsentreprise.no. Formålet med nettstedet er blant annet å spre kunnskap om gjennomføringsmodellen slik at den kan tas i bruk også i små og mellomstore prosjekter.

Program: 24. mai kl. 09.00 – 16.00 på Nordfjord Hotell:

 1. Generelt om rådgiveransvaret i bygg og anleggsprosjekter
 2. Anvendelsesområdene for NS 8401 og NS 8402
  • Prosjektering / arkitekt
  • Prosjektleder / prosjekteringsleder
  • Byggeleder
 3. Nærmere om de sentrale reglene i standardene.
  • Kontrakten og hva oppdraget omfatter
  • «kontraktsgjenstanden» Rådgiverens plikter
  • Organiseringen av arbeidet, representanter og kontraktsmedhjelpere
  • Gruppe-kontrakter og solidaransvar
  • Fremdrift, forsinkelse, fristforlengelse, forsering, dagmulkt og erstatning
  • Endringer, varsling og vedelagsjustering
  • Prosjekteringsfeil / rådgiverfeil, reklamasjon og erstatningsansvar
  • Oppdragsgivers medvirkning
  • Pris, betalingen, sluttfaktura og sluttoppgjør
  • Avbestilling og heving
 4. Rettspraksis knyttet til rådgiveransvaret
  • Profesjonsansvarets grenser
  • Prinsipalt eller subsidiært ansvar
  • Erstatningsansvar ovenfor skadelidt 3. person

Lunsj vert servert ca. kl. 12.00

Pris pr. deltakar:  kr. 5.200,-

Påmeldingsfrist:  29. april – først til mølla (maks tal plassar)

Påmelding: I boksen under her

Kontaktperson ved spørsmål:   Arild Hjelmeland, arild@inviro.no – 456 00 526

Samarbeidspartnerar: LAngseth Advokatfirma DA og Green Innovation Network (GIN)

Meld deg på her:

Del dette arrangementet