Invitasjon til 2-dagers kurs: Totalenterprise med samspelskontrakt 29-30.11.22

29.11.2022
09:00

15:30
Nordfjord Hotell

Inviro AS. i samarbeid med Langseth Advokatfirma DA, inviterar til 2-dagerskurs i totalenterprise med samspel

Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Langseth Advokatfirma DA til å leie og gjennomføre kurset. Inviro har nytta Bent til gjennomføring av fleire kurs for næringslivet i regionen, med svært gode tilbakemeldingar.

Les meir i detalj om kurset her:

https://inviro.no/wp-content/uploads/2022/09/Kurs-Totalentreprise-med-samspill-Inviro.pdf

Kurshaldar:  Advokat/partner/MBA Bent S. Kverme

Kverme har arbeidet med bygg og anleggsprosjekter siden 2002 og har bistått både byggherrer, rådgivere og entreprenører i utallige tvister for domstolene, og med ordinær rådgivning innen fagene anskaffelser, bygg og anleggskontrakter, fast eiendom og alminnelig forretningsjus.

Han underviser i fagområdene og de siste årene har han engasjert seg spesielt i utviklingen av enklere samspillsmodeller som kan brukes i alt fra små til mellomstore prosjekter.

Han har spisskompetanse på alle de norske standardkontraktene innen bygg og anlegg så som NS 8400, NS 8410, NS 8401 – NS 8403, NS 8405/NS 8515, NS 8406/8416 og NS 8407/8417.

Bent S. Kverme

Bakgrunnen og formålet med kurset

Samspillsentreprise som gjennomføringsmodell i byggeprosjekter er blitt vanlig, men det eksisterer fortsatt mange og farlige misforståelser rundt hvilke kontraktsvilkår som bør avtales, og ikke minst hvordan ansvar og risiko skal fordeles. Kurset tar for seg de grunnleggende aspektene du må forstå, oppgavene skal utføres, reglene du må avtale og hvordan arbeidet bør organiseres for å gjennomføre byggeprosjektet på en trygg og enkel måte for alle involverte.

Kurs-dag 1: 29.11.22 kl: 09:00 – 15:30

Målet med kursdag 1 er å få et godt overblikk over de overordnede aspektene du må forstå, hvordan samspillskontraktene bør settes opp, anskaffelsesfasen, fase 1, fase 2 og avslutningen av samspillsprosjektet.

Vi går gjennom et avtaleforslag som bygger på reglene vi kjenner fra NS 8402 og NS 8407, men vær klar over at ingen av disse standardene kan brukes som de er. De må tilpasses samspillsmodellen generelt og til ditt prosjekt spesielt.

Vi legger vekt på å forenkle det som tidligere har fremstått som overkomplisert og forklare hvordan du kan bygge opp en god samspillskontrakt og hva du må se etter når du skal delta i et samspillsprosjekt
andre har planlagt og beskrevet.

Vi tar utgangspunkt i vår kontraktsmal basert på reglene vi finner i NS 8402 og NS 8407 og forklarer hva som skiller et typisk samspillsprosjekt fra andre byggeprosjekter og de norske standardkontraktene.

Kontraktsmalen bygger på «best praksis» fra andre samspillskontrakter som tilbys og kan brukes på alt fra små prosjekter til mellomstore prosjekter. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om
ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter.

Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser og for de som ønsker å bli engasjert i samspillsentrepriser og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene
i samspillsmodellen.

Kurs-dag 2: 30.11.22 kl: 09:00 – 15:30

NS 8407 er nok den mest brukte NS kontrakten i samspillsentrepriser.
Det er viktig å kjenne standarden og forstå reglene i den.

Vi går gjennom reglene i standarden ut fra et praktisk perspektiv, og selv om dette er dag 2 i et kurs om totalentreprise med samspill, vil gjennomgangen av standarden stå på egne ben som et kurs i NS 8407.

Er det avtalt målpris, må det gjøres en del justeringer i forhold til vederlagsreglene
i NS 8407. Vi går gjennom disse.

Vi går også gjennom reglene om registreringsforretning, overtakelseog reklamasjonsfrister i NS 8417.

Informasjon

Lunsj vert servert ca. kl. 12.00 begge dagane

Pris totalt pr. deltakar:  kr. 8.900,- (Ved avbestilling etter 20.11.22 fakturerast 50% av kostnaden per deltakar. Dersom ein ikkje møter på kursdagen, fakturerast 100%)

Påmeldingsfrist:  24.11.22 – først til mølla (maks tal plassar)

Påmelding: I boksen under her

Kontaktperson ved spørsmål:   Arild Hjelmeland, arild@inviro.no – 456 00 526

Samarbeidspartnerar: Langseth Advokatfirma DA

Meld deg på her:

Del dette arrangementet