Vekst i lag

Vekst i lag – eit utvida nettverk som er til for å nyttast.

Vekst i lag er eit partnarskap beståande av Stryn Næringshage, Kunnskapsparken Vestland, Sogn Næring, Sognefjorden Næringshage og Inviro.

Gjennom Vekst i lag samlar vi all vår kompetanse på ein plass; sånn at du kan velge blant endå fleire tenester, og få ekstra god hjelp med å skaffe kapitalen du treng for å nå dine mål.

Snakk med oss om Vekst i lag, så ser vi på moglegheitene saman.