Målbedrifter

Din Bustad AS

Din Bustad AS er BoligPartner sin forhandlar i Nordfjordeid. Din Bustad AS bygger hytter, boligar og leilegheiter.

Stiftinga Sagastad

Sagastad skaper opplevings- og formidlingsaktivitetar som ledd i arbeidet med å heve kunnskapen om og engasjementet for vikingtida.

Harpefossen Skisenter AS

Drift av skisenter i Hjelmelandsdalen med tilhøyrande vinter og sommar aktivitetar.

Harpefossen Hyttegrend AS

Komplett utviklar av hyttefelt i Hjelmelandsdalen – sal av opparbeidde tomter.

Lefdal Mine Datacenter AS

Datacenter – Grønn datalagring

Sagastad Drift AS

Sagastad er vestlandet sitt nye kunnskapssenter om vikingtida. Her kan du oppleve det 30 meter lange Myklebustskipet – eit av verdas største vikingskip.

Byrr AS

Designhuset Byrr er lokalisert på Nordfjordeid og Måløy i Nordfjord. Byrr skapar heilheitleg design og innhald som engasjerer.

Skårhaug Taktekk

Skårhaug Taktekk as er eit lokalt eigd taktekkerfirma med tilhald på Nordfjordeid. Skårhaug Taktekk vart skipa i 1982, og vi har sidan vokse til å bli det største taktekkerfirmaet i Sogn og Fjordane.

Fjordsight

Drift av ferie- og fritidsboliger for utleie, feriesenter, fritidsaktiviteter, samt restaurantvirksomhet og utleie av lokaler.

Norsk Fjordhestsenter AS

Norsk Fjordhestsenter er nasjonalt kompetansesenter for Norges nasjonalsymbol – Fjordhesten.

Blue Breeder AS

Teknologiselskap som leverer produkt, system og tenester til marine og maritime næringar. Selskapets aktivitet er også retta mot utvikling av nye løysningar, system og konsept med bruk og utvikling av ny teknologi.

Drage Holding AS

Investering i fast eigendom og utleie av fast eigendom. Drive verkstad med reperasjon av motoriserte køyretøy og andre produkt/tenester som naturlig høyrer til dette. Servicebygg for turisme og utleie av driftsmidlar til turistar.

Framtidsfylket AS

Hovudmålsetnaden til Framtidsfylket er vekst og verdiskaping for Vestland. Jobbar for å skaffe kompetent arbeidskraft til fylket.

Fjord Miljø AS

Fjord Miljø utviklar og sel miljøløysingar til oppdrettsnæringa. Selskapet rettar hovudsakleg merksemda på merdmiljø, fiskevelferd og tilvekst i opne anlegg i sjø.

Nordplan AS

Nordplan vart etablert i 1987. Norplan tilbyr design-, plan- og prosjekteringstenester i eit kreativt tverrfagleg miljø. Dei har hovudkontor på Nordfjordeid og avdelingskontor i Førde, Ålesund og Vågå.

Localhost AS

Local-Host AS er spesialistar på IT-drift og IT-infrastruktur. Kjerneverksemda er konsulenttenester, hosting og utvikling.

Segel AS

Segel er eit bedriftsrådgivingselskap med spesialkompetanse innanfor strategi- og forretningsutvikling, marknadsutvikling og internasjonalisering, innovasjon og prosjektleiing. Segel AS har i dag kontor på Nordfjordeid og i Ålesund.

Sødermann AS

Sødermann AS er et datadrevet analyse- og rådgivingsselskap som yter tjenester mot kommunal sektor, der målet er å tilføre nytenking og gjennomføringskraft i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og økonomi.

Vekstra – Nord-Vest Rekneskap AS

Autorisert rekeskapsførarselskap i Vekstra kjeden.

Seawalk Nordfjord AS

Seawalk driv med utvikling av cruisekai og cruiseturisme, samt tilhøyrande opplevingar.

Apices

Utvikling og salg av tjenester og produkter til marine næringer.

ROMVESEN

Romvesen AS ble etablert i 2013 og leverer dronebaserte tjenester og produkter til bedriftsmarkedet.

VirtualHouse

VirtualHouse lar byggentreprenøren kvalitetssikre programvare frå tekniske underentreprenørar før dei får tilgang til bygget.

Repix AS

Repix leverar alt frå skilt og vindu/bildekog til trykking av logo på klede og reklameartiklar.

eid elektro as

Eid Elektro utfører dei fleste typar installasjonar innan både elektrosterk- og svakstraum. Dei tilbyr tenester til både private, industri/næring, offentlege, handel, landbruk m.fl. Har avdelingar i Bergen, Syvde, Stadlandet og hovudkontor på Nordfjordeid

havfront AS

Havfront har som målsetting å effektivisere kvardagen til fiskarar langs heile kysten med deira eigenutvikla sløye- og kappemaskin, og har levert maskiner til båtar frå 9-80 meter.

Vest Energiteknikk

Betre inneklima og ein grønare bustad

Zetmo

Reiselivsbedrift med servering og arrangement

Nordfjord Takst og konsulting AS

Nordfjord Takst & Consulting AS (NTC) blei stifta januar 2014. NTC er en regional leverandør av Taksering og Konsulenttenester som omfattar arkitekt-tenester, prosjektering og byggesøknadar.

Down to Earth

Down to Earth er eit selskap skapt av folk som vil bidra til konkrete løysingar for karbonfangst og lagring

NTC Arkitekter

NTC Arkitekter har som mål å utvikle utfordrende steder gjennom kreativ og nytenkende arkitektur, samt å tilføre hvert eneste prosjekt sterk egenart og identitet.