Green Innovation Network

Berekraft

Green Innovation Network (GIN) er eit nettverk av bedrifter som i fellesskap tilbyr tverrfagleg kompetanse relatert til grøne løysingar til eksisterande og nye kundar nasjonalt og internasjonalt.

Bedriftene er alle uavhengige rådgjevingsbedrifter og har kjernekompetanse relatert til:

  • Fornybare energiløysingar
  • Planlegging av gode byggløysingar og infrastruktur
  • Energieffektivisering
  • Forretningsutvikling
  • Kompetanseutvikling
Les meir her: