Energieffektivisering for næringsbedrifter i Nordfjord

14.02.2023
09:00

12:00
Nordfjord Hotell

Inviro AS, i samarbeid med Nordplan Energi & miljø, inviterer til halvdags-kurs om energieffektivisering for næringsbedrifter i Nordfjord. Tirsdag, 14. februar på Nordfjord Hotell kl. 09.00 – 12.00

Energiprisar har i haust og vinter auka betrakteleg for oss alle. Straumprisane har vore på det høgste i historia, og sjølv om det har vore ulike variantar av straumstøtte frå staten er det stor auke i kostnadar for både private hustandar og for næringslivet.

Utsiktene til at vi får stor nedgang i prisar på kort sikt er det ikkje. For både privat og offentleg næringsliv er det difor viktig å kunne utnytte eksisterande installasjonar på mest mogeleg energieffektiv måte.

Senior Enøk-rådgjevar, Paul Rune Ingebrigtsen frå Nordplan Energi & miljø, har 20 års erfaring med energieffektivisering i både offentlege og private bedrifter. Paul Rune har svært god kunnskap både på gjennomføring av kurs med fleire aktørar, samt oppfølging i etterkant.

Paul Rune Ingebrigtsen frå Nordplan Energi og Miljø (tidlegare Enøk-senteret)

Under temadagen vil Paul Rune gi enkle innspel på kva som kan gi gode resultat i redusert energibruk, som gir god effekt i reduserte energikostnadar.

Målet er at ein i etterkant av kurset, har fått innspel som kan redusere energibruken når ein er tilbake i si eiga verksemd.

Tema for dagen: Energieffektivisering i kvardagen 

  • Energiovervaking
  • Elektriske anlegg
  • Ventilasjonsanlegg
  • Oppvarming

Pris 495,- pr person. Påmelding under.

Påmeldingsfrist fredag 10.02.23

Ta kontakt med Arild Hjelmeland om det er nokre spørsmål:

Arild@inviro.no / telefon: 456 00 526

Meld deg på her:

Del dette arrangementet