Digital, fleksibel og samlingsbasert ingeniørutdanning via Høgskulen på Vestlandet. Søknadsfrist 20.04.22

I høve prosjektet «frå fagarbeidar til ingeniør på ein hybrid læringsarena», der Inviro har vore ein av samarbeidspartnarane til Høgskulen på Vestlandet og prosjektleiar Rannveig Litlabø, lysast det igjen ut nett- og samlingsbaserte ingeniørutdanningar ved HVL.

Følgande krav må være oppfylt :

• Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole i automatisering. Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

• Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava.

• Dei fleste fagskolekandidatane vil få 60 studiepoeng fritak for emne som er gjennomført ved fagskulen, i tråd med § 5 Fritaksbestemmelser i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Studentar som ikkje får fritak for emne tilsvarande 60 studiepoeng, vil få eit lengre studieløp.

Les meir her:

Elktraftteknikk:https://www.hvl.no/…/elkraftteknikk-nett-og…/

Automatisering med robotikk.https://www.hvl.no/…/automatisering-med-robotikk-nett…/

I tillegg har HVL satt opp eit nett- og samlingsbasert realfagskurs for dei som treng dette, før ei ny utlysing på ingeniørutdanningar hausten 2023

:https://www.hvl.no/…/realfagskurs-nett-og…/

Søknadsfrist: 20.04.22

Del dette innlegget