Totalentreprise NS 8407 og NS 8417 – 28.05.24

Inviro, i samarbeid med Langseth Advokatfirma og vår etterkvart kjende samarbeidspartner på Norsk Standard Kurs, Bent S. Kverme, invitera til kurs i sentrale temaer i Totalentreprise NS 8407 og NS 8417 på Nordfjord Hotell Program Kurshaldar:  Advokat/partner/MBA Bent S. Kverme Kverme har arbeidet med bygg og anleggsprosjekter siden 2002 og har bistått både byggherrer, rådgivere […]

Salskurs i Nordfjord

Jobbar du eller di bedrift med sal? Då har Næringshagane i Nordfjord (Inviro AS og Stryn NH) gleda av å invitere deg på salskurs i april. Sellit Til å gjennomføre salskurset har vi fått med oss ein av dei fremste aktørane i Noreg på salskompetanse, i Sellit AS. Sellit har sidan 2001 hatt opplæring på […]

NordfjordTreffet 2024

NordfjordTreffet 2024! Endeleg er vi klare for å arrangere årets rekrutteringstreff for deg og privat- og offentleg næringsliv i HEILE Nordfjord. Vi gleda oss til at de kan møtast ansikt til ansikt for å lære både meir om det sterke og framtidsretta næringslivet vi har i regionen, samt at næringslivet får lære å kjenne deg som framtidige arbeidstakarar.Vi ønskjer dermed å invitere gjestar, bedrifter, kommunar og andre aktørar frå Nordfjord til eit felles rekrutteringstreff og ein sosial ettermiddag/kveld i Trivselshallen (Firdahallen) i Gloppen kommune, 26.03.24 (tysdagen i påskeveka)

Kurs- og fagsamlingsdagen 2023 for teknisk personell i Operahuset Nordfjord

Inviro, i samarbeid med Nelfo, inviterar til årets kurs- og fagsamlingsdag for teknisk personell onsdag 08.11.2023. Dette blir tredje gong fagsamlingsdagen blir arrangert. I 2022 var det over 200 personar frå heile Nordfjord som deltok på kompetanseheving, nettverksbygging og ein fagleg og sosial dag Arrangementet er opent for alle private og offentlege verksemder i regionen. […]

Våtromskurs i samarbeid med Norsk Fagutdanning 03.10 – 04.10.23

Inviro, i samarbeid med Norsk Fagutdanning og Nordfjord Opplæringskontor, inviterar  til våtromskurs for sertifisering i Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Kurset arrangereast på Nordfjord Hotell. Det vil være en kombinasjon av undervisning i «klasserom» og arbeid på eiga hand i en nettportal i ukene etter undervisningen. Deretter er det sertifiserende eksamen på nett når arbeidet i nettportalen […]

Leiarsamling i Nordfjord

Inviro, ønskjer å invitere leiarar / framtidige leiarar til den fyrste lunsj til lunsj samlinga i slutten av august hjå fantastiske Knutholmen i Kalvåg. Hovudfokuset på samlinga er «Lokal verdiskaping», der vi vil fokusere på: 1: Mennesket i fokus 2: Kva kan vi gjere i lag Bakgrunnen og formål Forsking viser at det å bygge […]

NordfjordTreffet 2023 – 04.04.23 i Stryn hjå Nomek

Nordfjords største rekrutteringstreff ENDELEG! NordfjordTreffet 2023 har opna for påmelding I år skal vi til fagre Stryn, og i produksjonshallen til nomek.as for å gjennomføre Nordfjords største rekrutteringstreff – NordfjordTreffet. På 600kvm med boltreplass skal vi skape ein magisk dag saman med dykk! Himmel og hav kor vi gleda oss Ikkje berre blir det moglegheit […]

Styrekurs 27.04.23

Inviro, i samarbeid med PwC, inviterar til eit heildags styrekurs for dagleg leiarar, styremedlemar og potensielt nye styremedlemar i Næringslivet i Nordfjord Omfanget av styre- og leiararbeidet, og måten å jobbe på for eit styre, er i stadig utvikling. Mellom anna på grunn av ny teknologi, cyber-trugsmål, konjunkturar, trendar og nye forretningsmodellar. Eit viktig element […]

Gratis seminar om Solceller og Solcelleteknologi

Lurer du på kva som vil vere nyttig, berekraftig og økonomisk for deg som privatperson eller som bedriftseigar knytt til val av energikilde? Inviro AS, i samarbeid med Skarpnes AS og Eid Vidaregåande Skule inviterer til eit gratis seminar om solceller og solcelleteknologi for alle som har interesse og behov for innsikt / kompetanse for […]

Energieffektivisering for næringsbedrifter i Nordfjord

Inviro AS, i samarbeid med Nordplan Energi & miljø, inviterer til halvdags-kurs om energieffektivisering for næringsbedrifter i Nordfjord. Tirsdag, 14. februar på Nordfjord Hotell kl. 09.00 – 12.00 Energiprisar har i haust og vinter auka betrakteleg for oss alle. Straumprisane har vore på det høgste i historia, og sjølv om det har vore ulike variantar […]

Invitasjon til 2-dagers kurs: Totalenterprise med samspelskontrakt 29-30.11.22

Inviro AS. i samarbeid med Langseth Advokatfirma DA, inviterar til 2-dagerskurs i totalenterprise med samspel Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Langseth Advokatfirma DA til å leie og gjennomføre kurset. Inviro har nytta Bent til gjennomføring av fleire kurs for næringslivet i regionen, med svært gode tilbakemeldingar. Les meir i detalj om kurset […]

Velkomne til årets fagsamling og kurs-dag i Operahuset Nordfjord 08.11.22

Inviro, i samarbeid med Nelfo, inviterer til fagsamling og kurs-dag for teknisk personell i Operahuset Nordfjord. Arrangementet er opent for alle private og offentlege verksemder i heile Nordfjord.Kursa som vert gjennomført denne dagen er FSE, Førstehjelp og NEK 399/400.Nytt for året er NEK 399/400 (ny standard mai 2022) og eit eige tilpassa FSE-kurs for instruert personell.  […]

Invitasjon til informasjons- og dialogmøte om kompetansebehov i di bedrift.

Grøn omstilling og utdannings-jungelen kan vere vanskeleg å forhalde seg til. Veit du kvar di bedrift står? Har du spesifikke kompetansebehov du er nysgjerrig på om Fagskulen kan hjelpe med? Eller er du nysgjerrig på korleis Kompetansepilot Nordfjord kan hjelpe deg å lage ein handlingsplan for framtidig  kompetanse? Då bør du delta! Prorektor ved Fagskulen […]

Invitasjon til kurs NS8401 og NS8402 på Nordfjord Hotell 24.05.22

Inviro AS inviterer til endagskurs i rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402 den 24. mai kl 09:00 – 15:00 på Nordfjord Hotell Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Langslet Advokater AS til å leie oss gjennom dagen. Sjå info frå Bent her Presentasjon av kurset frå Bent:«Vet du hvilket ansvar arkitektene, prosjekterende, konsulentene […]

NordfjordTreffet 2022 – Rekrutteringstreff for heile Nordfjord 12.04.22

ENDELEG! NordfjordTreffet 2022!! Endeleg er vi klare for å arrangere eit felles rekrutteringstreff for deg og privat- og offentleg næringsliv i HEILE Nordfjord. Vi gleda oss til at de kan møtast ansikt til ansikt for å lære både meir om det sterke og framtidsretta næringslivet vi har i regionen, samt at næringslivet får lære å […]

Næringslivs-møte med Høgskulen på Vestlandet på Nordfjordeid den 23.09.21. I høve desentralisert modulbasert ingeniørutdanning

Invitasjon til samarbeidsmøte om utdanning mellom HVL og næringslivet i Nordfjordng (påmelding i botnen av artikkelen) Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønskjer å vere ein naturleg samarbeidspartnar for alle regionar på Vestlandet. Me trur det er viktig at innbyggjarane på Vestlandet får tilbod om utdanning der dei bur og i tillegg veit me at næringslivet har […]

Velkomne til FSE-kurs, førstehjelpskurs og fagsamling i Operahuset Nordfjord 16.11.21

Inviro, i samarbeid med Nelfo, EL-tilsynet, Nordfjordakademiet og Eid Vidaregåande skule, inviterer til kurs og fagsamling for teknisk personell. Arrangementet er opent for private og offentlege verksemder i heile Nordfjord. Viste du at;   «Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg»  Pålegg alle elektrofagarbeidarar og alt anna personell som jobbar på […]

Skattefunn kurs 08.02.21 på Teams.

Med ein uoversiktleg situasjon rundt smitte, vel vi å flytte kurset planlagt på Nordfjordeid 8. februar til Teams. (Kjem eiga innkalling til Teamsmøtet) Vi startar kurset klokka 13.00 med ein liten introduksjon og praktisk informasjon, og legg inn ein pause ca. klokka 14:00. Avslutning 15:00 – fint om de er i Temas møte litt før […]