Berekraft – Halvtimen

I haust og vinter kjem eit lågterskel tilbod med webinar om ulike tema rundt berekraft. Bak initiativet står Kunnskapsparken Vestland, Vestlandet Innovasjonsselskap og Vekst i lag.

Kompetanse om berekraft

I programmet tilbyr vi eit verkty for å løfte eigen og bedrifta sin kompetanse knytt til berekraft

Program haust 23 / vinter 24

Veke 45: Kva er berekraft – Teams-møte 

Veke 47: Korleis tenkjer investorar? Korleis «pitche» berekraft

Veke 49: Berekraftige strategiar

Veke 3: Flourishing Businessmodel Canvas

Veke 5: Verdikjedar i praksis

Veke 7: Berekraft og kommunikasjon

Veke 9: Berekraft og rapportering

Kva er berekraft?

Dei fleste har allereie en idé om kva berekraft er. Nokon er trygge på begrepet, mens andre har en vagere oppfatning.

Første webinar blir onsdag 8. november kl 09.00-09.30. Her vil seniorforskar Torunn Hønsi v/Vestlandsforsking fortelje om konseptet berekraft.

Teams lenke til fyrste møtet veke 45 (08.11.23 – kl 09:00-09:30) Teams-møte 

Her får vi en introduksjon til ulike aspekt ved berekraft som også vil fungere som bakteppe til de neste webinarene.

Informasjon

Informasjon om samlingane vil fortløpande bli oppdatert her

Del dette innlegget