Besøk hjå medlemsbedrifta Eid Elektro

I går var Inviro i eit svært interessant møte med Eid Elektro. Her fekk vi moglegheit til å få høyre om både historia til Eid Elektro, samt kva planar dei har for framtida. Ikkje berre fekk vi ein presentasjon frå den nye daglege leiaren, Tore Hjelle, vi fekk også gode diskusjonar med tidlegare dagleg leiar […]