Salskurs i Nordfjord

Jobbar du eller di bedrift med sal? Då har Næringshagane i Nordfjord (Inviro AS og Stryn NH) gleda av å invitere deg på salskurs i april. Sellit Til å gjennomføre salskurset har vi fått med oss ein av dei fremste aktørane i Noreg på salskompetanse, i Sellit AS. Sellit har sidan 2001 hatt opplæring på […]

STYREPORTAL FOR NORDFJORD

Over 50 kandidatar har allereie meldt seg inn i Styreportalen for Nordfjord! Kunne du tenkje deg å bidra i eit styre i Nordfjord? Du kan og melde interesse! I februar er vi klar til å dele lista med foretak og valkomitear i Nordfjord – registrer deg og vi vil informere deg når løysinga er klar! […]

NordfjordTreffet 2024

NordfjordTreffet 2024! Endeleg er vi klare for å arrangere årets rekrutteringstreff for deg og privat- og offentleg næringsliv i HEILE Nordfjord. Vi gleda oss til at de kan møtast ansikt til ansikt for å lære både meir om det sterke og framtidsretta næringslivet vi har i regionen, samt at næringslivet får lære å kjenne deg som framtidige arbeidstakarar.Vi ønskjer dermed å invitere gjestar, bedrifter, kommunar og andre aktørar frå Nordfjord til eit felles rekrutteringstreff og ein sosial ettermiddag/kveld i Trivselshallen (Firdahallen) i Gloppen kommune, 26.03.24 (tysdagen i påskeveka)

Berekraft – Halvtimen

I haust og vinter kjem eit lågterskel tilbod med webinar om ulike tema rundt berekraft. Bak initiativet står Kunnskapsparken Vestland, Vestlandet Innovasjonsselskap og Vekst i lag. Kompetanse om berekraft I programmet tilbyr vi eit verkty for å løfte eigen og bedrifta sin kompetanse knytt til berekraft Program haust 23 / vinter 24 Veke 45: Kva […]

Kurs- og fagsamlingsdagen 2023 for teknisk personell i Operahuset Nordfjord

Inviro, i samarbeid med Nelfo, inviterar til årets kurs- og fagsamlingsdag for teknisk personell onsdag 08.11.2023. Dette blir tredje gong fagsamlingsdagen blir arrangert. I 2022 var det over 200 personar frå heile Nordfjord som deltok på kompetanseheving, nettverksbygging og ein fagleg og sosial dag Arrangementet er opent for alle private og offentlege verksemder i regionen. […]

Våtromskurs i samarbeid med Norsk Fagutdanning 03.10 – 04.10.23

Inviro, i samarbeid med Norsk Fagutdanning og Nordfjord Opplæringskontor, inviterar  til våtromskurs for sertifisering i Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Kurset arrangereast på Nordfjord Hotell. Det vil være en kombinasjon av undervisning i «klasserom» og arbeid på eiga hand i en nettportal i ukene etter undervisningen. Deretter er det sertifiserende eksamen på nett når arbeidet i nettportalen […]

First Lego League 2023

First Lego League går i år av stabelen i Operahuset Nordfjord laurdag 11. november 2023 – Påmeldingsfrist 01.10.23 Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakarane oppleve matematikk, naturfag, vitenskap og teknologi på ein engasjerande og spennande måte. For skulane vil det kanskje være fint å ha eit fellesprosjekt når skulane startar opp igjen til hausten og ikkje […]

Leiarsamling i Nordfjord

Inviro, ønskjer å invitere leiarar / framtidige leiarar til den fyrste lunsj til lunsj samlinga i slutten av august hjå fantastiske Knutholmen i Kalvåg. Hovudfokuset på samlinga er «Lokal verdiskaping», der vi vil fokusere på: 1: Mennesket i fokus 2: Kva kan vi gjere i lag Bakgrunnen og formål Forsking viser at det å bygge […]

Nordfjord Futurum – lokal leiarutdanning via HVL

– Leiarar i utvikling og vekst Ønskjer du eller ein framtidig leiar i di bedrift å bygge nettverk og samstundes gjennomføre kompetanseheving lokalt her i Nordfjord? Frå januar 2024 håpar vi i StudieHub Nordfjord å kunne tilby etter- og vidareutdanning innan leiing og administrasjon lokalt i Nordfjord, levert av Høgskulen på Vestlandet. Dette skal kombinerast […]

NordfjordTreffet 2023 – 04.04.23 i Stryn hjå Nomek

Nordfjords største rekrutteringstreff ENDELEG! NordfjordTreffet 2023 har opna for påmelding I år skal vi til fagre Stryn, og i produksjonshallen til nomek.as for å gjennomføre Nordfjords største rekrutteringstreff – NordfjordTreffet. På 600kvm med boltreplass skal vi skape ein magisk dag saman med dykk! Himmel og hav kor vi gleda oss Ikkje berre blir det moglegheit […]

Styrekurs 27.04.23

Inviro, i samarbeid med PwC, inviterar til eit heildags styrekurs for dagleg leiarar, styremedlemar og potensielt nye styremedlemar i Næringslivet i Nordfjord Omfanget av styre- og leiararbeidet, og måten å jobbe på for eit styre, er i stadig utvikling. Mellom anna på grunn av ny teknologi, cyber-trugsmål, konjunkturar, trendar og nye forretningsmodellar. Eit viktig element […]

Gratis seminar om Solceller og Solcelleteknologi

Lurer du på kva som vil vere nyttig, berekraftig og økonomisk for deg som privatperson eller som bedriftseigar knytt til val av energikilde? Inviro AS, i samarbeid med Skarpnes AS og Eid Vidaregåande Skule inviterer til eit gratis seminar om solceller og solcelleteknologi for alle som har interesse og behov for innsikt / kompetanse for […]

Energieffektivisering for næringsbedrifter i Nordfjord

Inviro AS, i samarbeid med Nordplan Energi & miljø, inviterer til halvdags-kurs om energieffektivisering for næringsbedrifter i Nordfjord. Tirsdag, 14. februar på Nordfjord Hotell kl. 09.00 – 12.00 Energiprisar har i haust og vinter auka betrakteleg for oss alle. Straumprisane har vore på det høgste i historia, og sjølv om det har vore ulike variantar […]

10 nye år med næringshageprogram i Inviro

Ein fantastisk start på desember månad, då Inviro, saman med vår gode samarbeidspartnar Stryn Næringshage, har fått innvilga søknad om ny 10-årig programperiode som næringshage. Søknadsprossesen har vore krevjande, men også lærerik – Søknadsskriving er krevjande, men det har styrkja samarbeidet vårt med Stryn Næringshage. Sjølv om prosessen har tatt tid, har vi også henta […]

Invitasjon til 2-dagers kurs: Totalenterprise med samspelskontrakt 29-30.11.22

Inviro AS. i samarbeid med Langseth Advokatfirma DA, inviterar til 2-dagerskurs i totalenterprise med samspel Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Langseth Advokatfirma DA til å leie og gjennomføre kurset. Inviro har nytta Bent til gjennomføring av fleire kurs for næringslivet i regionen, med svært gode tilbakemeldingar. Les meir i detalj om kurset […]

Velkomne til årets fagsamling og kurs-dag i Operahuset Nordfjord 08.11.22

Inviro, i samarbeid med Nelfo, inviterer til fagsamling og kurs-dag for teknisk personell i Operahuset Nordfjord. Arrangementet er opent for alle private og offentlege verksemder i heile Nordfjord.Kursa som vert gjennomført denne dagen er FSE, Førstehjelp og NEK 399/400.Nytt for året er NEK 399/400 (ny standard mai 2022) og eit eige tilpassa FSE-kurs for instruert personell.  […]

Inviro / StudieHub Nordfjord og desentralisert utdanning

Det siste halvanna året har vi i Inviro jobba for ein struktur og ei organisering av desentralisert utdanning både regionalt og nasjonalt. Og i førre fekk vi vite at vi får prosjektmidlar til å fortsette denne jobben minimum eit år til. Dette er fantastisk gode nyheiter. Men våre tankar og idear for framtida knytt til […]

Invitasjon til informasjons- og dialogmøte om kompetansebehov i di bedrift.

Grøn omstilling og utdannings-jungelen kan vere vanskeleg å forhalde seg til. Veit du kvar di bedrift står? Har du spesifikke kompetansebehov du er nysgjerrig på om Fagskulen kan hjelpe med? Eller er du nysgjerrig på korleis Kompetansepilot Nordfjord kan hjelpe deg å lage ein handlingsplan for framtidig  kompetanse? Då bør du delta! Prorektor ved Fagskulen […]

Invitasjon til kurs NS8401 og NS8402 på Nordfjord Hotell 24.05.22

Inviro AS inviterer til endagskurs i rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402 den 24. mai kl 09:00 – 15:00 på Nordfjord Hotell Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Langslet Advokater AS til å leie oss gjennom dagen. Sjå info frå Bent her Presentasjon av kurset frå Bent:«Vet du hvilket ansvar arkitektene, prosjekterende, konsulentene […]

Digital, fleksibel og samlingsbasert ingeniørutdanning via Høgskulen på Vestlandet. Søknadsfrist 20.04.22

I høve prosjektet «frå fagarbeidar til ingeniør på ein hybrid læringsarena», der Inviro har vore ein av samarbeidspartnarane til Høgskulen på Vestlandet og prosjektleiar Rannveig Litlabø, lysast det igjen ut nett- og samlingsbaserte ingeniørutdanningar ved HVL. Følgande krav må være oppfylt : • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole i automatisering. Matematikk R1+R2 og Fysikk […]

NordfjordTreffet 2022 – Rekrutteringstreff for heile Nordfjord 12.04.22

ENDELEG! NordfjordTreffet 2022!! Endeleg er vi klare for å arrangere eit felles rekrutteringstreff for deg og privat- og offentleg næringsliv i HEILE Nordfjord. Vi gleda oss til at de kan møtast ansikt til ansikt for å lære både meir om det sterke og framtidsretta næringslivet vi har i regionen, samt at næringslivet får lære å […]

Næringslivs-møte med Høgskulen på Vestlandet på Nordfjordeid den 23.09.21. I høve desentralisert modulbasert ingeniørutdanning

Invitasjon til samarbeidsmøte om utdanning mellom HVL og næringslivet i Nordfjordng (påmelding i botnen av artikkelen) Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønskjer å vere ein naturleg samarbeidspartnar for alle regionar på Vestlandet. Me trur det er viktig at innbyggjarane på Vestlandet får tilbod om utdanning der dei bur og i tillegg veit me at næringslivet har […]

Desentralisert utdanning – Møte med forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim

For Inviro sin del, og våre mål- og medlemsbedrifter handlar mykje av våre interesseområde om utvikling, kompetanse, rekruttering og innovasjon. Frå Inviro sitt perspektiv trur vi at vi kan løyse ein del av desse utfordringane og moglegheitene om vi får på plass ein struktur og eit opplegg for desentralisert utdanning. Lokale utdanningar er langsiktig rekruttering. […]

Snart byggjestart for Nordfjord Smarthus

Pressemelding Nordfjord Smarthus 10.08.21 Til hausten startar bygginga av Nordfjord Smarthus på Nordfjordeid. Målsettinga er at det skal være «Noregs grønaste smarthus» seier dagleg leiar i Inviro, Øystein Nes.. Bygget skal være eit «levande» smarthus. Det skal gi rom for nysgjerrigheit, innovasjon, teknologi og læring. Samstundes skal vi tenkje på framtida, og på den grøne […]

Campus Nordfjord – Framtida er no

Pressemelding: «Klart for Campus Nordfjord» Foto (Eid Industrihus): «Campus Nordfjord ligg sentralt på Nordfjordeid, i kort gangavstand til alle sentrumsfunksjonar og Eid vidaregåande skule/Operahuset Nordfjord. Normatic Eiendom AS ønskjer å utvikle den 16 mål store tomta «Nordfjord Campus» som eit kraftsenter for innovative bedrifter i samspel med utdanningsinstitusjonar og regionalt næringsliv. Teknologibedrifta Normatic AS er […]

Digitalt, fleksibelt og samlingsbasert realfagskurs.

Etter vi på våren i år kunne meddele at det var mogleg no å ta ingeniørutdanning digitalt og desentralisert viste det seg at fleire av søkjarane mangla realfagskravet for å kunne bli tatt opp til utdanninga. Her har HVL snudd seg raskt om, og kan no tilby eit fleksibelt realfagskurs for personar som manglar dette, […]

Det nærmar seg byggjestart for Nordfjord Smarthus.

Inviro kan i samarbeid med Vestland Fylkeskommune og Sogn og Fjordane energi snart starte bygginga av Nordfjord Smarthus. Planen er at bygginga skal starte i løpet av tidleg haust. Meir informasjon kjem. I mellomtida kan dykk nyte skissene av bygget. Teikna av Vicent Traver i Stadsutviklaren. Les meir om saka her:https://www.fjordabladet.no/nyhende/2021/07/31/Ei-%C2%ABleikegrind%C2%BB-for-oppl%C3%A6ring-24354401.ece

Velkomne til FSE-kurs, førstehjelpskurs og fagsamling i Operahuset Nordfjord 16.11.21

Inviro, i samarbeid med Nelfo, EL-tilsynet, Nordfjordakademiet og Eid Vidaregåande skule, inviterer til kurs og fagsamling for teknisk personell. Arrangementet er opent for private og offentlege verksemder i heile Nordfjord. Viste du at;   «Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg»  Pålegg alle elektrofagarbeidarar og alt anna personell som jobbar på […]

Desentralisert deltids- ingeniørutdanning i Nordfjord.

Inviro kan, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet avd. Stord, no stolt vise til utlysingane på heimesidene til Høgskulen Vestland der dei no tilbyr desentralisert deltids- ingeniørutdanning innan Elkraftteknikk og automatisering med robotikk i Nordfjord. Inviro er ein av fem samarbeidspartnerar i prosjektet, og vi har sett fram mot dette. Det er Høgskulen Vestland og […]

Skattefunn kurs 08.02.21 på Teams.

Med ein uoversiktleg situasjon rundt smitte, vel vi å flytte kurset planlagt på Nordfjordeid 8. februar til Teams. (Kjem eiga innkalling til Teamsmøtet) Vi startar kurset klokka 13.00 med ein liten introduksjon og praktisk informasjon, og legg inn ein pause ca. klokka 14:00. Avslutning 15:00 – fint om de er i Temas møte litt før […]

Besøk hjå medlemsbedrifta Elkem Bremanger.

For nokre dagar sidan tok vi ein nydeleg køyretur til Svelgen i Bremanger. Her fekk vi kome på besøk til medlemsbedrifta Elkem Bremanger. Elkem er verkeleg ei hjørnesteinsbedrift. Svelgen har omlag 1200 innbyggjarar, og per dags dato er det 220 personar som jobbar hjå Elkem. Jobb- og utviklingsmoglegheiter. Vi fekk først presentere kven Inviro er, […]

Vidare satsing av næringshageprogrammet

Inviro AS er særs glad for at Siva og Vestland Fylkeskommune har sikra oss finansiering av Siva sitt Næringshageprogram for 2 nye år. Dette gjer at vi framleis kan legge til rette for utvikling  – endring og vekst i ei krevjande tid for mange bedrifter. Inviro AS har felles forpliktande samarbeid med Stryn Næringshage AS […]

Inviro utvidar den interne kompetansen

Det er fredag 30.10.20, og Inviro har signert Ove Anfinn Bjørlo i ei 50% stilling dei neste seks månadane. Kan det bli betre? Ove har store planar om å pensjonere seg om seks månadar. Vi håpar det blir endra til seks år, men først og fremst skal vi få gleda av å ha han på […]

Besøk hjå medlemsbedrifta Nordvestvinduet på Almenning

På Almenning, ligg ei bedrift med 63 års historie bak seg. Frå å være ein tradisjonell trevarefabrikk, har Nordvestvinduet frå oppstart i 1957 og fram til i dag utvikla seg til å bli ein av dei mest moderne vindauge-produsentane i Europa. Det heile starta fabrikken og butikken «Bygg og Innbu AS» der Bestefaren til noverande […]

Besøk hjå medlemsbedrifta LocalHost i Måløy

Vegen vidare i regionen vår, tok oss vidare ut til Måløy, og til kanskje eit av Nordfjords finaste kontorlokale der LocalHost held til. Her vart vi tatt imot av gründer og dagleg leiar Sindre Kvalheim, ein mann som brenn for Måløy, Nordfjord og for utvikling og entreprenørskap. LocalHost i dag LocalHost vart stifta i 2007 […]