Besøk hjå medlemsbedriftene Nomek og Vendanor

For eit par dagar sidan fekk vi komme inn til Stryn for å besøkje bedriftene medlemsbedriftene Nomek og Vendanor i Stryn. Vi var først velkomne inn til Vendanor, og blir møtt av ein svært engasjert og positiv dagleg leiar Harold Wieldraaijer. Vendanor er ein uavhengig produsent av propanautomatar for sal til konsument, og har sidan […]

Innspel til Nordfjordrådet / Vestland Fylkeskommune

Inviro vart invitert av Nordfjordrådet til å kome med innspel knytt til framtidas utdanningstilbod i regionen vår, innanfor vidaregåande opplæring, fagskule og høgskule. Ulike kommunar og næringslivsorganisasjonar fekk høve til å komme med innspel, og det samla innspelet kan du lese på stad.kommune.no. Innspelet frå Inviro var som følgjer: Kompetansebehov i arbeidslivet Inviro vart starta med […]